Binnen de Ronde Tafel kennen we een bestuurssysteem dat jaarlijks rouleert. Het is traditie dat de vertrekkend voorzitter zorg draagt voor een waardig afscheid en een gezellige avond voor de tafelleden. Op 27 maart was het zover: Het tafeljaar van Martijn van Boven eindigde en het voorzitterslint werd overgedragen aan de nieuwe voorzitter Jos Piek. Van Boven liet zijn maatschappelijke voetafdruk achter door tijdens de avond een culinair maatschappelijke tocht door Best te organiseren.

Kinderspeelmeubel voor De ArchipelOverhandiging kinderspeelmeubel

De Archipel stond als eerste op de route, alwaar we hartelijk ontvangen werden door Lisette van Druenen en Janneke Vissers. De drempel om een zorginstelling voor mensen met dementie binnen te stappen is hoog. Jammer, want dat maakt dat vooral veel kinderen opzien tegen een bezoek aan hun dementerende opa of oma. Vandaar dat De Ronde Tafel met veel plezier tegemoet kwam aan de vraag van De Archipel om een kindermeubel te faciliteren. Alle tafelleden hebben gewerkt aan het door architect en oud-tafelaar Ari Hoevenaars ontworpen meubel, dat volledig gevuld is met leuke spelletjes en dat op de avond zelf werd overhandigd aan Janneke en Lisette van De Archipel. Als tegenprestatie hebben de cliënten dagbesteding van De Archipel voor de voltallige Ronde Tafel een voorgerecht gemaakt, dat geserveerd werd in de huiskamer van Activiteitenboerderij De Antoniushof. Een mooi voorbeeld van hoe maatschappelijke instellingen en lokale mensen elkaar kunnen vinden!

 

Goedgevuld hoofdgerecht in leegstaand winkelpand

etenleegstand

De culinaire tocht werd vervolgd op een andere bijzondere locatie. Dankzij de bemiddelende rol van centrummanager Ruud de Bruin werd het hoofdgerecht geserveerd in een leegstaand winkelpand. Hiermee werd aandacht gevraagd voor de lokale middenstand. Als we als Bestenaren onze bestedingen zoveel mogelijk binnen de gemeentegrenzen houden, profiteren we daar allemaal van…

Een enerverend voorzittersjaar
Met het eindigen van de tocht bij De Buffel, eindigde ook het voorzittersjaar van Van Boven: “Ik kijk terug op een enerverend en interessant jaar. Hoogtepunt hierin was toch wel de actie ‘Best voor Elkaar’. Een initiatief dat we wegens groot succes volgend jaar gewoon weer opnieuw organiseren …”

Een persoonlijke noot tot slot:

Beste Tafelaars,

Ik kijk terug op een enerverend, plezierig en ook een emotioneel jaar. Gisteren hebben we het jaar afgerond met onze culinaire tocht door Best. We hebben ons van onze beste kant laten zien door het aangename te combineren met het sociale. Persoonlijk heb ik er van genoten om deze kruisbestuiving te organiseren.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inbreng aan tafel, want zonder die inbreng sterft de tafel uit. We doen het samen!

Dank aan mijn bestuursleden. Jos, succes met het doorzetten van de tafelgedachte het komend jaar. En Patrick, het was een grote eer dat ik jou mocht uitzwaaien. Met pijn in m’n hart.

Uw oud-voorzitter
Martijn van Boven

overzicht trots eten welkom etenleegstand klompen