De Ronde Tafel 193 heeft een nieuwe voorzitter. William van Gerwen heeft het voorzitterschap van Ferry Mutsaers over genomen. Ferry, bij deze nogmaals bedankt voor je inzet. Het bestuur bestaat komend jaar uit: Niels van Oorschot, Frank Noltes en Joost Janssen.

De Ronde Tafel 193 is een onderdeel van de Nederlandsche Tafelronde. De Ronde Tafel is een actieve en inspirerende vereniging. Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert en het uitwisselen van kennis, ervaringen en meningen stimuleert. Op die manier draagt De Ronde Tafel bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van haar leden. De leden zijn mannen tussen  de ca. 21 en maximaal 40 jaar oud. 

 

Ieder jaar zetten wij ons in voor de gemeenschap. Dit jaar steunen wij Stichting Zomerkamp Best. De Ronde Tafel 193 zal in het najaar een actie houden om geld in te zamelen. Daarnaast zal een gedeelte van de opbrengst van het tafelwater dat geschonken wordt bij restaurant Ambacht ten gunste komen van Stichting Zomerkamp Best. Kijk voor meer informatie op www.rt193.nl.

 

Tot slot wil de Ronde Tafel 193 twee oud tafellaars succes wensen in de gemeenteraad van Best. Niels Govers en Bart van Hoeck, veel succes!

 

Bestuur RT193 '18-'19.jpg

vlnr: Joost Janssen, William van Gerwen, Frank Noltes en Niels van Oorschot