Tijdens een studiereis naar Praag heeft de jaarlijkse bestuurwissel plaatsgevonden van de Ronde Tafel Best. William van Gerwen trad af als voorzitter en droeg de scepter over aan Joost Janssen. Hierna werd de rest van het bestuur gepresenteerd: André van Knippenbergh (secretaris), Harm van Kemenade (penningmeester) en Frank Noltes (vice-voorzitter).

De Ronde Tafel is een serviceclub die onderlinge vriendschap bevordert. Wij stimuleren dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van de leden. Ronde Tafel 193 is een club voor mannen tussen circa 25 en maximaal 40 jaar. Ondernemers en/of ondernemende mannen wonend of werkzaam in Best. Een gemêleerd gezelschap qua leeftijd, interesses en werk, om zo veel van elkaar te kunnen leren.

Wij zijn een serviceclub, dat betekent dat we naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing een gezamenlijke bijdrage leveren aan de gemeenschap in en rond Best. Met het aantreden van het nieuwe bestuur is een nieuwe koers ingezet. Daar waar de Ronde Tafel eerdere jaren zelf op zoek ging naar een goed doel, willen we dit jaar goede doelen uitnodigen zich te melden bij de Tafelronde. Hiermee hopen we te bereiken dat ook kleinere en minder goed zichtbare doelen aanspraak kunnen maken op de service van de Ronde Tafel. Dus bent u of kent een goed doel dat gesteund kan worden door Ronde Tafel, dan horen we dat graag!

Foto VLNR Frank Noltes, Joost Janssen, Harm van Kemenade en André van Knippenbergh

Foto VLNR Frank Noltes, Joost Janssen, Harm van Kemenade en André van Knippenbergh