De opbrengst van het serviceproject zal dit jaar gaan naar de volgende doelen:

sTeun en toeverlaatsTeun en toeverlaat

sTeun en toeverlaat laat de veelzijdigheid van de oudere medemens en de zorg zien. Zorg en welzijn zijn Teun (20) wél een zorg!

Jeugdbibliotheek Best

De jeugdbibliotheek bevordert de lees- en mediavaardigheden van de doelgroep 0-18 jaar. Dit den zij door inspiratie te bieden rondom de bibliotheekcollectie, -diensten en -programma’s, en de de weg naar relevante content te wijzen.

Bijna Thuis Huis De Vlinder logo groot.png

In het Bijna Thuis Huis wordt een huiselijke omgeving geboden voor ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven indien dat thuis niet mogelijk of wenselijk is. Ze worden daar verzorgd door vrijwilligers.